FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: - certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (O.R.C.) în conformitate cu prevederile legale în vigoare – copie certificată conform cu originalul; - copie B.I./C.I a reprezentantului legal – copie certificată conform cu originalul; - autorizaţia de funcţionare pentru spaţiul commercial – copie certificată conform cu originalul; - planul de situație, în care să fie evidenţiat atât spaţiul deţinut în proprietate, cât şi terenul solicitat pentru desfăşurarea activităţii; - planul de mobilare cotat, din care să reiasă suprafața de teren ocupată, model mobilier urban propus, foto amplasament; - contract de salubrizare încheiat cu operatorul licenţiat al acestui serviciu – copie certificată conform cu originalul; - dovada achitării utilităţilor către Asociaţiile de proprietari din care fac parte (pentru spaţiile din blocurile de locuinţe);