FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: Cerere generata pdf semnata - autorizaţia de funcţionare în original; - certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (O.R.C.), în conformitate cu prevederile legale în vigoare (copie certificată conform cu originalul); - acorduri, avize, autorizații, licențe sau acte echivalente ale instituțiilor de specialitate, în condițiile legii, în funcție de cerințele corespunzătoare identificate de specificul activității (copie certificată conform cu originalul), după caz: * autorizație de mediu; * autorizație PSI; * autorizație sanitară de funcționare/notă de constatare/proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare/notificare; * document de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor; * autorizație tehnică R.A.R. - B.I./C.I. a reprezentantului legal (copie certificată conform cu originalul); - contract de salubrizare încheiat cu operatorul licenţiat al acestui serviciu (copie certificată conform cu originalul); - dovada achitării utilităților către asociația de proprietari din care face parte (dacă este cazul); - chitanţa de plată a taxei de autorizare (copie certificată conform cu originalul).