FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: Cerere generata pdf semnata  cerere tip pentru acordarea sprijinului financiar constând în tichete sociale;  copie buletin identitate sau carte identitate;  copie dupa certificatul de căsătorie, dupa caz;  copie hotarare de divort, dupa caz;  copie dupa certificatul de nastere pentru minori, dupa caz;  copie certificat deces soţ/soţie, dupa caz;  copie cupon pensie sau indemnizaţie de handicap din luna anterioara depunerii cererii;  adeverinta de salariat cu venitul net din luna anterioara depunerii cererii pentru membrii de familie majori, unde este cazul;  adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice pentru membrii majori din familie care nu realizeaza venituri;  copie dupa certificatul de încadrare în gradul de handicap.

tichete sociale

Cererea pentru acordare tichete sociale se poate descarca de aici.