FormViewer

persoana juridica

In campurile pentru adresa, daca autorizatia este pentru PERSOANE JURIDICE, se va completa cu adresa firmei

Se completeaza cu numele, prenumele verificatorului, precum si cu numarul certificatului de verificator, pentru fiecare cerinta/domeniu de verificare

La elaborarea Documentatiei tehnice - D.T. au fost respectate toate procedurile de notificare a autoritatii publice pentru protectia mediului prevazute de Lege, care fac obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: Cerere generata pdf semnata precum si documentele necesare care se gasesc in partea de jos a formularului.

desfiintare

Documentele necesare autorizatiei de desfiintare se pot descarca de aici.