FormViewer

Detalii adresa ocupare

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: •Cerere generata pdf semnata; •Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului(O.R.C.) în conformitate cu prevederile legale în vigoare; • B.I./C.I a reprezentantului legal; •Chitanţa de plată a taxei de ocupare a domeniului public; •Contract de salubrizare încheiat de organizatorul evenimentului cu operatorul licenţiat al acestui serviciu.