FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: Copie CI imputernicit, cererea geerata pdf cu semnatura electronica calificata