FormViewer

Se vor selecta tipurile de mijloace de transport

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: 1 .Cerere generata pdf semnata electronic ; 2. Copie după actul de dobândire : - factura sau contract de înstrăinare-dobândire ( 2 ex.) ; - contract de leasing și proces verbal de predare primire auto în acest caz ; 3. Copia cărții de identitate a autovehiculului ;