Termeni si conditii de utilizare

Termeni și condiții de utilizare
„Platforma integrată pentru servicii electronice”
realizată în cadrul proiectului ADMINISTRAȚIE  ELECTRONICĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI ROMAN PENTRU REDUCEREA BIROCRAȚIEI, Cod MySMIS2014: 126260/ Cod SIPOCA 526, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Bine ați venit! 

Vă mulțumim pentru utilizarea „Platformei integrate pentru servicii electronice” (PORTAL, TERMINAL SELF-SERVICE, APLICAȚIA MOBILĂ). PORTALUL  și aplicația mobilă (iOS, Android) apartin Primăriei Municipiului Roman.
Continuarea utilizării PORTALULUI/TERMINALULUI reprezintă confirmarea faptului că sunteți de acord cu Termenii și condițiile de mai jos. În situația în care nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții vă rugăm să opriți utilizarea PORTALULUI/TERMINALULUI.
Termenii și condițiile de utilizare se aplică pentru întreaga durată de utilizare, durata reînnoindu-se cu fiecare accesare, respectiv utilizare a PORTALULUI/TERMINALULUI. În plus, în situația nerespectării Condițiilor, putem în orice moment să suspendăm sau să oprim accesul la serviciile oferite de PORTAL.

Utilizarea PORTALULUI – Servicii electronice oferite

PORTALUL  poate fi utilizat în scopul accesării următoarelor servicii electronice: 

 1. Înregistrarea online de sesizări
 2. Plata electronica taxe si impozite
 3. Cerere eliberare certificate atestare fiscală
 4. Cerere certificat urbanism
 5. Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire
 6. Cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare
 7. Aviz de oportunitate urbanism
 8. Cerere solicitare inchiriere loc de parcare de resedinta
 9. Tichete de parcare
 10. Abonamentul tip riveran
 11. Cerere atribuire teren tineri
 12. Cerere standard copii/documente din arhiva electronica
 13. Cerere istoric rol
 14. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului /taxei pe teren
 15. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului /taxei pe clădiri rezidentiale/ nerizedentiale/cu destinatie mixta
 16. Declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat in cazul persoanelor detinatoare a mai multor cladiri cu destinatia de locuinta
 17. Cerere istoric plati
 18. Cerere restituire
 19. Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace transport 
 20. Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone
 21. Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloace transport pe apa
 22. Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport
 23. Autorizație funcționare spațiu comercial, de prestări servicii, de alimentație publică
 24. Vizare autorizatie de functionare
 25. Autorizație de transport pentru  persoane/bunuri în regim de taxi
 26. Prelungire autorizatie transport in regim taxi
 27. Cerere pentru inregistrarea/vizare a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole
 28. Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate
 29. Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
 30. Acord amplasare temporara
 31. Autorizatie de libera trecere/stationare in vederea aprovizionarii
 32. Conventie de ocupare temporara a domeniului public
 33. Aviz de sapatura
 34. Cerere indemnizație persoane care realizează venituri din activități independente Agricole
 35. Cerere anchetă sociala, incadrare in grad de handicap
 36. Cerere acordare tichete sociale
 37. Legitimatie de transport public local
 38. Cerere copii documente/ documentații pentru eliberare diferite copii privind dosarele proprii

Prin proiectul „PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZARE URBANĂ PENTRU MUNICIPIUL ROMAN”, Cod MySMIS2014: 135378 / Cod SIPOCA 795, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, PORTALUL  a fost extins cu  următoarele servicii electronice:

- Comunicare privind începerea execuției lucrărilor

- Eliberare Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției

- Eliberare Certificat de Nomenclatură stradală și adresă

- Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor

- Recepție la terminarea lucrărilor de construire/desființare

- Acordare concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copiilor

- Acordare alocație de stat pentru copii

- Acordare alocație pentru susținerea familiei

- Acordare stimulent de inserție

- Acordare stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru preșcolari

Pentru a beneficia de serviciile electronice oferite de PORTAL, utilizatorii PORTALULUI (persoane fizice sau juridice)  au nevoie de un dispozitiv personal, o conexiune stabilă la internet și de un browser web prin intermediul căruia vor putea accesa www.primariaroman.ro. Alternativ, utilizatorii pot accesa o serie de servicii electronice  prin instalarea aplicației de mobil, aplicație disponibilă în App Store și Play Store. 

Condițiile utilizării PORTALULUI

PORTALUL va putea fi utilizat pentru accesarea serviciilor electronice de către o persoană fizică sau juridică pe baza unei autentificări prealabile (pe baza unui cont de utilizator). 
La crearea contului, utilizatorul trebuie să dețină o adresă de email validă și să furnizeze o serie de date cu caracter personal: nume, prenume, parola, email, adresa, data nasterii, telefon, CNP .
După completarea formularului de creare cont de utilizator în cadrul PORTALULUI, utilizatorul va primi, pe adresa de email, un link pentru activarea contului; prin accesarea acestui link se va realiza  finalizarea creării contului în PORTAL.
Autentificarea în PORTAL se va face cu adresa de email și parola (completate la crearea contului de utilizator) și va permite accesarea serviciilor electronice precum și accesarea spațiului personal al utilizatorului din PORTAL. 
În spațiul său personal, utilizatorul va regăsi istoricul cererilor sale de servicii electronice în cadrul PORTALULUI, cu toate etapele comunicării dintre utilizator și Primărie și va putea vizualiza stadiul rezolvării fiecărei solicitări în parte.

Pentru primirea actelor administrative fiscale, actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal al Municipiului Roman, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, contribuabilii trebuie să opteze, pe baza unei cereri adresate organului fiscal local, prin indicarea adresei de e-mail sau a platformei de contact pusă la dispoziție de către organul fiscal al Municipiului Roman, disponibilă pe Portalul de servicii online.

Cererea poate fi descărcată din portal, secțiunea înregistrare și se depune, în scris, la registratura Municipiului Roman sau semnată cu semnătură electronică calificată și transmisă pe adresa de  e-mail ditl@primariaroman.ro. Organul fiscal local al Municipiului Roman comunică contribuabilului luarea în evidenţă a solicitării şi data de la care comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de acesta se va realiza pe baza mijloacelor electronice pentru care a optat.

Autentificarea în PORTAL se va face cu adresa de email și parola (completate la crearea contului de utilizator) și va permite accesarea serviciilor electronice precum și accesarea spațiului personal al utilizatorului din PORTAL.

În spațiul său personal, utilizatorul va regăsi istoricul cererilor sale de servicii electronice în cadrul PORTALULUI, cu toate etapele comunicării dintre utilizator și Primărie și va putea vizualiza stadiul rezolvării fiecărei solicitări în parte.


Accesarea serviciilor electronice în cadrul PORTALULUI

Pentru a beneficia de serviciile electronice oferite de PORTAL, utilizatorul autentificat în PORTAL va accesa serviciul dorit din secțiunea „Servicii Publice Electronice”.
După accesarea serviciului dorit, utilizatorul va completa formularul web pus la dispoziție de PORTAL, în care câmpurile marcate cu * sunt câmpuri obligatorii.  
Transmiterea oricărui formular web completat de utilizator va fi precedată de verificarea prin cod Captcha. Verificarea cu cod Captcha a fost implementată pentru protejarea PORTALULUI de fraudă și abuz (împotriva roboților, prin generarea și clasificarea testelor pe care oamenii le pot trece, dar programele de computer actuale nu).

În urma finalizării completării formularului aferent cererii, se generează pdf, se descarcă cererea pdf, se semnează olograf de către persoanele fizice și electronic de către persoanele juridice, se încarcă împreună cu documente necesare scanate (documentele se vor atașa prin selectarea în grup) iar apoi, cererea se transmite din PORTAL online, automat, către registratura Primăriei Roman și apoi către structura abilitată din cadrul Primăriei pentru rezolvarea cererii.

Cererea astfel transmisă va fi înregistrată automat în registrul de intrări/ieșiri al Registraturii Primăriei Roman iar numărul de înregistrare va putea fi vizualizat în spațiul personal al utilizatorului din PORTAL, pe înregistrarea aferentă cererii respective. 
Pentru serviciile electronice care necesită plata unei taxe, utilizatorul va fi notificat automat în spațiului personal din PORTAL și pe email, după verificarea cererii sale de către angajatul Primariei căruia i-a fost repartizată soluționarea cererii. 
De asemenea, dacă în urma verificării cererii utilizatorului, angajatul Primariei căruia i-a fost repartizată soluționarea cererii constată că sunt necesare informații suplimentare sau retransmiterea corectă a unor informatii, acest fapt va fi notificat automat utilizatorului în spațiul personal de pe PORTAL, în istoric cereri.
Dacă a fost solicitată transmiterea de informații suplimentare sau retransmiterea corectă a unor informații, utilizatorul are posibilitatea să acceseze formularul web aferent cererii sale, completat anterior, să completeze informațiile solicitate și apoi să retransmită cererea.
După rezolvarea cererii de către angajatul Primariei căruia i-a fost repartizată soluționarea acesteia, utilizatorul va fi notificat în spațiului personal de pe PORTAL și pe email. Rezoluția soluționării cererii se va trimite online utilizatorului în spațiului personal de pe PORTAL și pe email. Pentru serviciile care necesită eliberarea unor autorizații care nu sunt valabile în format electronic, utilizatorul va trebui să se deplaseze la sediul Primăriei pentru ridicarea autorizației respective.
Solicitările online transmise de cetățeni vor fi procesate de angajații Primăriei Municipiului Roman în timpul programului de lucru.

Utilizarea TERMINALULUI SELF-SERVICE

TERMINALUL poate fi utilizat în scopul accesării următoarelor servicii electronice:

 1. Înregistrarea online de sesizări
 2. Plata electronică taxe și impozite
 3. Cerere eliberare certificate atestare fiscală
 4. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului /taxei pe teren
 5. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului /taxei pe clădiri rezidențiale/ nerezedențiale/cu destinație mixtă
 6. Declarație specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat în cazul persoanelor deținătoare a mai multor clădiri cu destinația de locuință
 7. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace transport
 8. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone
 9. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloace transport pe apă
 10. Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
 11. Cerere pentru înregistrare/vizare a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole
 12. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate
 13. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Pentru trimiterea unei cereri cetățeanul se va autentifica apoi va completa câmpurile formularului web, în funcție de serviciul online accesat: nume, prenume, cnp, adresa, alte date necesare în funcție de tipul cererii.

Când se ajunge la câmpul de adăugare documente (scan), se va apăsa butonul scan, iar prin apăsarea acestui buton în partea dreapta a terminalului se va deschide o tavă pentru scanare. În această tavă se vor pune documentele necesare a fi adăugate acelei cereri. Se îndepărtează capsele și agrafele și nu se vor introduce documente originale ci doar copii. Documentele se vor scana pe rând, câte o filă format A4.

După ce au fost puse documentele în tava de documente, se va apăsa “Scanează pagina nouă”. După ce se va apăsa acest buton, pe ecran se va afișa documentul scanat, și se va apăsa “Salvare”, iar documentele sunt atașate la înregistrare.

Solicitările primite prin intermediul terminalului vor fi procesate întocmai ca cele primite prin portal. După rezolvarea cererii de către angajatul Primariei căruia i-a fost repartizată soluționarea acesteia, utilizatorul va fi notificat în spațiului personal de pe PORTAL și pe email.

Un alt mod de de transmitere a solicitării este reprezentat de secțiunea “Depunere dosar fizic” .

Se vor completa numele și prenumele solicitantului precum și tipul solicitării pentru care se depune dosarul la primărie. În partea din dreapta a terminalul se va deschide un sertar unde se vor adauga toate documentele necesare pentru depunere în format A4. După ce se pun documentele în acel sertar se va apăsa “Finalizează”. După ce se primește mesajul “Dosarul a fost depus cu succes”, toți pașii au fost finalizați.

Plata taxelor și impozitelor pe terminalul self-service se poate face prin autentificare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a beneficia de serviciile electronice puse la dispoziție, utilizatorii trebuie să furnizeze o serie de date cu caracter personal (indicate explicit, ca fiind obligatorii în anumite formulare din PORTAL/TERMINAL). Refuzul furnizării informațiilor obligatorii de către utilizator determină imposibilitatea accesării serviciilor electronice care necesită informațiile obligatorii respective.

Primăria Municipiului Roman, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a administra datele personale furnizate de utilizatorii PORTALULUI/TERMINALULUI, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, în conformitate cu prevederile Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (RGPD) –REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Datele cu caracter personal colectate, procesate și stocate Primăria Municipiului Roman sunt: numele si prenume; adresa email; data nasterii; adresa de domiciliu; CNP; numarul de telefon; telefon; cookies. Atunci când utilizați site-ul nostru pentru a căuta serviciile noastre și pentru a vizualiza informațiile pe care le punem la dispoziție, un număr de cookie-uri sunt utilizate de noi (cookies first party) și de terțe părți (cookies third party) pentru a permite funcționarea site-ului, pentru a colecta informații utile despre vizitatori și pentru a vă oferi o experiență cât mai bună în utilizarea site-ului nostru. Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex. Internet Explorer, Chrome) și este complet ”pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driver-ul utilizatorului). Puteti citi și analiza politica noastră cu privire la Cookies apăsănd aici.

Toate datele cu caracter personal colectate vor fi utilizate strict în scopul exercitării prerogativelor UAT Municipiului Roman, Județul Neamț, acestea nu vor fi transmise unor terțe părți.

Prin continuarea utilizării PORTALULUI/TERMINALULUI sunteți de acord cu procesarea datelor personale, în scopurile descrise mai sus, și ați luat la cunoștință de drepturile conferite de Regulamentul UE 679/2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, sau pentru sesizări și solicitări de informații pe tema GDRP se poate trimite o solicitare la adresa de email: relatiipublice@primariaroman.ro sau direct către prestatorul de specialitate extern pentru servicii cu privire la protecția datelor cu caracter personal office@responsabil-dpo.ro