FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: 1. Copie act proprietate 2. Copie carte de identitate 3. Imputernicire de la firma (daca este cazul) 4.Cerere generata pdf semnata