FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: cerere generata pdf semnata • certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (O.R.C.) în conformitate cu prevederile legale în vigoare; • copie B.I./C.I a reprezentantului legal; • autorizaţia de funcţionare pentru spaţiul comercial; • chitanţa de plată a taxei de ocupare a domeniului public; • planul de situatie cu viza C.M.U.A.E., în care să fie evidenţiat atât spaţiul deţinut în proprietate cât şi terenul solicitat pentru desfăşurarea activităţii; • planul de mobilare cu viza C.M.U.A.E.; • certificatul fiscal obtinut de la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale (D.I.T.L.); • contract de salubrizare încheiat cu operatorul licenţiat al acestui serviciu; • dovada achitării utilităţilor către Asociaţiile de proprietari din care fac parte(pentru spaţiile • din blocurile de locuinţe);