FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: •Cerere generata pdf semnata; •Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (O.R.C.) în conformitate cu prevederile legale în vigoare; •B.I./C.I a reprezentantului legal; •Autorizaţia de funcţionare pentru spaţiul comercial; •Planul de situatie, , în care să fie evidenţiat atât spaţiul deţinut în proprietate, cât şi terenul solicitat pentru desfăşurarea activităţii; •Planul de mobilare cotat, din care să reiasă suprafața de teren ocupată, model mobilier urban propus, foto amplasament; •Contract de salubrizare încheiat cu operatorul licenţiat al acestui serviciu; •Dovada achitării utilităţilor către Asociaţiile de proprietari din care fac parte (pentru spaţiile din blocurile de locuinţe);