Alocatie de stat pentru copii

Documente necesare pentru depunerea solicitării:

 

  •  Certificat naștere copil.
  • CI identitate părinții.
  • Hotărârea judecătorească /act notarial stabilire mod de exercitare autoritate părintească sau de stabilire minor.
  • Certificat de căsătorie.
  • Certificat de deces.
  • Hotărâre judecătorească de adopție.
  • Extras de cont – dacă solicită plata pe card.
  • Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap.
  • Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
  • La solicitarea acestui drept mai tarziu de 5 luni de la data nașterii copilului sau pentru copiii născuți în afara teritoriului României, se va depune o DECLARAȚIE NOTARIALĂ, dată în numele ambilor părinții, unde să fie specificat dacă s-au încasat sau nu alocațiie de stat într-o tară membră UE sau altă țară.

FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: cerere generata pdf semnata impreuna cu documentele necesare.