Alocatie sustinerea familiei

Documente necesare pentru depunerea solicitării:

 

 • Buletin / Carte de identitate al titularului precum și a celorlalți membri de familie cu vârsta de peste 14 ani (original).

 • Certificat de naștere pentru toți membrii familiei, inclusiv cei peste 14 ani, original.

 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul

 • Certificat de deces, dacă este cazul

 • Adeverință de venit, eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru toate persoanele de peste 18 ani din familia solicitantă.

 • Certificat de atestare fiscală, eliberat de la Directia Taxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei  Municipiului Roman, pentru toate persoanele de peste 18 ani din familia solicitantă.

 • Adeverință de elev/student, dacă este cazul.  Se va menționa dacă este înscris la şcoală,  dacă are absenţe nemotivate sau dacă repetă anul şcolar.

 • Acte doveditoare privind veniturile realizate în familie + bonuri valorice. După caz: Adeverinţă cu salariul  net- inclusiv bonurile valorice, cupon ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat , cupon/decizie pensie sau dovadă pentru orice alt venit. Actele  trebuie să ateste veniturile din luna anterioară depunerii cererii.

 • Adeverință privind terenurile arabile deținute și veniturile aferente, (inclusiv pentru copiii de  peste 16 ani care nu urmează cursurile şcolare).

 • Hotarare de divort/act notarial privind exercitarea autorităţii părinteşti sau stabilirea locuinţei minorilor si stabilirea valorii pensiei de intretinere, definitivă şi irevocabila ( unde este cazul). 

 • Hotarare judecatoreasca prin  care sotul (sotia) este arestat(a) sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor (unde este cazul). Hotarare judecatoreasca prin  care sotul (sotia) este declarat(a) disparut(a). Hotarare judecatoreasca pentru instituirea tutelei.

 • Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: cerere generata pdf semnata impreuna cu documentele necesare.