Untitled Basic Web Content

Documente necesare pentru depunerea cererii:

 

  •  BI/CI solicitant
  • Certificat de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul si al celorlalti copii aflati in intretinere (copie).

  • Certificat de casatorie, hotarare de divort (copie), dupa caz.

  • Cerere depusa la angajator prin care se solicita intrarea in concediul pentru cresterea copilului, inregistrata, aprobata si stampilata de catre angajator (copie), dupa caz.

  • Decizie de suspendare a contractului de munca (copie), dupa caz.
  • Adeverinta medicala/copie dupa certificatele medicale din care sa reiasa perioada concediului de maternitate, dupa caz.
  • Extras de cont bancar pentru solicitantii care doresc primirea drepturilor pe card.

FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: cerere generata pdf semnata impreuna cu documentele necesare.