Untitled Basic Web Content

Documente necesare pentru depunerea cererii:

 

  •  BI/CI solicitant
  • Certificat de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul si al celorlalti copii aflati in intretinere.

  • Certificat de casatorie, hotarare de divort, dupa caz.

  • Cerere depusa la angajator prin care se solicita intrarea in concediul pentru cresterea copilului, inregistrata, aprobata si stampilata de catre angajator, dupa caz.

  • Decizie de suspendare a contractului de munca, dupa caz.
  • Adeverinta medicala/certificate medicale din care sa reiasa perioada concediului de maternitate, dupa caz.
  • Extras de cont bancar pentru solicitantii care doresc primirea drepturilor pe card.

FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: cerere generata pdf semnata impreuna cu documentele necesare.