Stimulent de insertie

Documente necesare pentru depunerea solicitării:

 

  •  Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană nu beneficiază de stimulent.

  • Livret familie, original, cei căsătoriți pot prezenta numai certificatul de căsătorie în original.

  • Carte/ Buletin de identitate,  pentru ambii părinți sau pentru părintele singur dacă minorul nu este recunoscut în certificatul de naştere.

  • Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul.

  • Certificate de naștere pentru ceilalți copii, dacă este cazul; pentru copiii peste 14 ani actul de identitate în original

  • Extras de cont  de la bancă, pe numele părintelui care solicita  indemnizatia, datat in luna depunerii cererii (daca se doreste ca indemnizatia sa fie virată în cont bancar si nu prin posta).
  • Adeverinta din care sa rezulte ca este angajat si realizeaza venituri supuse impozitului.
  • Decizia de reluare a activitatii eliberată de angajator, numai PENTRU SIUTIATIA IN CARE STIMULENTUL DE INSERTIE SE SOLICITA   DUPA REINTOARCEREA DIN CONCEDIUL DE INGRIJIRE COPIL.
  • Declaraţie părinte, numai PENTRU SIUTIATIA IN CARE STIMULENTUL DE INSERTIE SE SOLICITA   DUPA REINTOARCEREA DIN CONCEDIUL DE INGRIJIRE COPIL. Declaratie  din partea parintelui ca dovezile privind stagiul de cotizare se afla la dosarul de indemnizatie crestere copil depus pentru ( se scrie numele si CNP -ul copilului) - in acest caz nu se mai cere adeverinta tip privind veniturile realizate în cele 24 luni anterioare nașterii copilului).
  • Pentru Activități independente: declarația unică și adeverințe de venit eliberate de către Administrațiile Financiare. Pentru Activități independente: declaraţie unică eliberată de către Administrațiile Financiare pentru anul naşterii copilului şi anii fiscali anteriori nașterii copilului (veniturile realizate în ultimele 24 luni anterior nasterii copilului); certificat de atestare fiscală pe firmă;  Adeverință de venit la zi; În cazul activităților independente, adeverința privind perioada concediului de lăuzie al mamei se eliberează de către CAS (Casa de Asigurări de Sănătate). IN SITUAȚIA IN CARE STIMULENTUL DE INSERȚIE SE SOLICITĂ DUPĂ PERIOADA DE CONCEDIU CREȘTERE COPIL: Dovezi privind reluarea activității (se emit de către ORC-Oficiul Registrul Comerțului-; declarația unică și adeverință de venit la zi.

FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: cerere generata pdf semnata impreuna cu documentele necesare.