Stimulent educational

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare**), indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat.
        Prin excepţie de la alin. (1), stimulentul educaţional se acordă şi copiilor aflaţi în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depăşesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

Documente necesare pentru depunerea solicitării:

 

 • CI / BI părinti.

 • Certificate naştere pentru copii sub 14 ani.

 • Acte de identitate pentru copii peste 14 ani.

 • Certificat de căsătorie.

 • Dacă un soţ este decedat se va prezenta certificatul de deces.

 • Dacă soţii sunt divorţaţi se va prezenta  hotărârea divorţ definitivă şi irevocabilă.

 • În cazul copiilor adoptaţi se va prezenta hotărîre judecătorească definitivă de încuviinţare a adopţiei.

 • Hotarare a instantei de judecata privind delegarea temporara a autoritatii parintesti;

 • Acte doveditoare privind veniturile nete lunare ale familiei:

       - adeverinţă de salariat cu venitul net realizat în luna luna anterioara depunerii cererii;

       - cupon pensie din luna anterioara depunerii cererii;

       - cupon şomaj din luna anterioara depunerii cererii;

       - cupon indemnizaţie handicap din luna anterioara depunerii cererii;

       - adeverinţă A.J.P.I.S. pentru cei care se află în creşterea copilului;

       - cupon ajutor social din luna luna anterioara depunerii cererii;

       - cupon alocaţie de plasament din luna luna anterioara depunerii cererii;

       - cupon alocaţie susţinere familie din luna luna anterioara depunerii cererii;

       - pentru persoanele care nu au nici un venit vor prezenta declaraţie tip pe proprie raspundere.

       - pentru cei care realizează venituri din activităţi independente vor prezenta adeverinţă  de la Administraţia Finantelor Publice;

        Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant privind inscrierea/frecventarea activitatilor organizate de gradinita.

 
 

FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: cerere generata pdf semnata impreuna cu documentele necesare.