FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: •Cerere generata pdf semnata ; •Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator, pentru punctul de lucru din Roman, emise de Registrul Comerțului Neamț ca transportator persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală/persoană juridică, după caz; •Certificatul de competență profesională a managerului de transport, pentru transportatorul persoană juridică sau întreprindere familială; •Atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoana fizica autorizata/ întreprindere individuala; •Cazierul judiciar al managerului de transport în regim de taxi și închiriere, din care să rezulte că acesta: * nu a fost condamnat pentru infracțiuni de natură comercială; * nu a fost condamnat pentru infracțiuni privind condițiile de plată și de angajare, perioadele de conducere și de odihnă ale conducătorilor auto, siguranța rutieră, siguranța vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecția mediului; * nu a fost condamnat pentru infracțiuni de tâlhărie, crimă și viol; • Avizul medical si avizul psihologic, care atestă că managerul de transport este apt pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației, obținut conform prevederilor legale. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, sunt valabile avizul medical si avizul psihologic emise pentru conducătorul auto, care va fi si manager de transport; •Cazierul fiscal al transportatorului; • Declarație pe propria răspundere: - privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor în care acesta a avut interdicții și motivul acestora; - că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășura transportul în regim de taxi, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere; • Că deține sau are capacitatea financiară de a deține un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport; • Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriilor de departajare stabilite, pe fiecare autovehicul și pe numere de circulație, dacă este posibil; •Dovada achitării taxei de eliberare a autorizației de transport.