FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: •Cerere generata pdf semnata; •Autorizaţia de funcţionare în original; •Dovada detinerii in legalitate a spatiului in care se desfasoara activitatea, din care rezulta destinatia acestuia, doar in cazul in care titlul a expirat / s-a modificat. •B.I. /C.I. a reprezentantului legal; •Dovada achitării utilităților către asociația de proprietari din care face parte (dacă este cazul); •Chitanţa de plată a taxei de autorizare.