FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: Cerere generata pdf semnata • cerere din partea persoanei care solicită ancheta socială; • acte de stare civilă : copie act de identitate al solicitantului; • dovezi de venituri, pentru solicitant ; • referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist; • scrisoare medicală tip de la medicul de familie

handicap

Cererea pentru ancheta sociala, incadrare grad de handicap se poate descarca de aici.