FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: •Cerere generata pdf semnata •Cerere/declaratie pe proprie raspundere; •Certificat de casatorie; •Act in baza caruia a realizat veniturile (autorizatie functionare, contract arenda, act constitutiv societate comerciala); •Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice; •Adeverinte de venit eliberate de catre administratiile financiare pentru anii fiscali anteriori nasterii copilului (veniturile realizate in ultimele 12 luni din cei 2 ani anteriori nasterii copilului); •Document doveditor privind suspendarea activitatii pe perioada concediului de crestere a copilului (rezolutie – registrul comertului); Adeverinta din care sa rezulte perioada concediului de maternitate sau negatie, dupa caz, eliberata de casa judeteana de asigurari de sanatate; • Extras de cont pe numele solicitantului/titularului (actualizat cu numele utilizat in prezent, in cazul persoanelor casatorite/divortate).

indemnizatie agricole

Cererea tip pentru indemnizatie persoane care realizeaza venituri din activitati independente agricole se poate descarca de aici.