FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă?: • Cerere generata pdf semnata electronic • Acte de identitate • Documente justificative persoana juridica • Împuternicire