FormViewer

Pentru reprezentant
Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: - Cerere generata pdf semnata electronic ; Copie acte proprietate; Imputernicere persoana responsabila;

fiscal pj

       

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă.

 Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal că la data prezentei cereri, societatea/instituţia nu are alte modificări ale materiei impozabile faţă de ultima declaraţie depusă la organul fiscal.

         În cazul în care, organul fiscal solicită clarificarea situaţiei fiscale din motive imputabile societăţii/instituţiei pe care o reprezint mă oblig să furnizez precizările şi documentele necesare clarificării acesteia în regim de urgenţă. În caz de nefurnizare a informaţiilor şi documentelor solicitate sunt de acord cu amânarea termenului de eliberare a certificatului fiscal până la clarificarea situaţiei fiscale.

 

                  Solicitarile vor fi procesate in timpul programului de lucru

Documente necesare:

Cerere generata pdf semnata electronic ; Copie acte proprietate; Imputernicere persoana responsabila;