FormViewer

Documentele solicitate in original vor fi prezentate la Serviciul Parcari, in momentul prezentarii pentru alegerea pozitiei/locului de parcare.

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: • Cererea generata pdf semnata • Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere înregistrat la Administraţia finanţelor publice, cu valabilitate de minim un an, copie contract de comodat sau cesiune cu valabilitate de minim un an; • Carte (buletin) de identitate valabil(ă), pentru dovada domiciliului în zona parcării de reşedinţă – original; • Certificat de înmatriculare al autoturismului pe numele solicitantului – original; • Contract de leasing, dacă este cazul (prima pagină) – original; • În cazul autoturismului de serviciu: - împuternicire de la firmă (tipizat primărie) certificat de înregistrare al societăţii • Chitanţele de plată la casieria primăriei (două a 10 lei) – taxă caiet sarcini şi taxa participare la licitaţie • Adeverinţă de la asociaţia de proprietari că nu sunt datorii.