FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: Cerere generata pdf semnata electronic • certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului(O.R.C.) în conformitate cu prevederile legale în vigoare; • copie B.I./C.I a reprezentantului legal; • chitanţa de plată a taxei de ocupare a domeniului public; • certificatul fiscal obţinut de la D.I.T.L.; • contract de salubrizare încheiat de organizatorul evenimentului cu operatorul licenţiat al acestui serviciu;