documente declaratie

Documente necesare pentru depunerea solicitării:

 

Valoarea din contabilitate pentru PJ – extrasul din contabilitate.

Valoarea declarata de la Primarie.

FormViewer