FormViewer

  1. untitled-page
  2. untitled-page
  3. untitled-page
  4. untitled-page

Declar ca:

Primul teren

Declar ca:

Teren 1
Teren 1
Teren 1
Teren 1
Teren 1
Teren 2
Teren 2
Teren 2
Teren 3
Teren 3
Teren 3
Documentele se vor anexa in partea de mai jos
Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: 1. Cerere generata pdf semnata ; 2. Copie după actul de dobândire : - contract de vânzare- cumpărare autentificat , sau - pentru clădiri nou construite: certificat de urbanism, autorizație de construire, proces verbal de recepție a lucrărilor, declarație cu valoarea reală a lucrărilor, nota contabilă de recepție ; 3. Documentație cadastrală ;