FormViewer

  1. Pagina 1
  2. Pagina 2
  3. Pagina 3

Pagina 1

(în cazul a mai mult de trei coproprietari se completează o nouă declaraţie) 

Adresa de corespondenta

Adresa de corespondenta

Adresa de corespondenta

(Împuternicirea nu este transmisibilă şi încetează la data revocării de către contribuabil sau la data decesului acestuia.)

Adresa

Date cladiri

Specificatii

Tip cladire

Conditiile de dotare cu instalatii de apa, canalizare, electrice

Tip cladire

Conditiile de dotare cu instalatii de apa, canalizare, electrice

Specificatii

Tip cladire

Conditiile de dotare cu instalatii de apa, canalizare, electrice

Tip cladire

Conditiile de dotare cu instalatii de apa, canalizare, electrice

Specificatii

Tip cladire

Conditiile de dotare cu instalatii de apa, canalizare, electrice

Tip cladire

Conditiile de dotare cu instalatii de apa, canalizare, electrice

aflate în proprietatea persoanelor fizice 

1

2

3

cap 6

Date persoana