FormViewer

Se vor selecta tipurile de mijloace de transport

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: •Cerere generata pdf semnata; •Act de dobândire : - factura sau contract de înstrăinare-dobândire ( 2 ex.); •Contract de leasing și proces verbal de predare primire auto în acest caz; •Cartea de identitate a autovehiculului;