Nomenclatura stradala

Documente necesare pentru depunerea solicitării:

 

  • Cerere tip
  • Extras de Carte Funciară de data recentă (nu mai veche de 6 luni) – copie
  • Plan de situație
  • Documentație cadastrală
  • Act de proprietate
  • Copie buletin/certificat de înregistrat
  • Chitanțele de plată a taxelor – copie – dacă nu se platește online

FormViewer