Nomenclatura stradala

Documente necesare pentru depunerea solicitării:

 

  • Cerere tip
  • Extras de Carte Funciară de data recentă (nu mai veche de 6 luni) 
  • Plan de situație
  • Documentație cadastrală
  • Act de proprietate
  • Buletin/certificat de înregistrat
  • Chitanțele de plată a taxelor – dacă nu se platește online

FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: cerere generata pdf semnata impreuna cu documentele necesare.