FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: Documentele suport se ataseaza in functie de fiecare categorie care se regaseste in partea de mai jos impreuna cu crerea generata pdf semnata

Documente suport necesare

Cererea tip pentru acordarea facilitatilor de transport urban de calatori se poate descarca de aici.

Acte necesare:

 1. În cazul veteranilor si vaduvelor de razboi:
  • cerere tip pentru acordarea facilitatilor pe transport urban de calatori;
  • buletin de identitate sau carte de identitate;
  • cupon pensie din luna anterioara depunerii cererii;
  • legitimatia de veteran de razboi sau vaduva de razboi.
 2. In cazul eroilor-martiri si luptatorilor care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989:
  • cerere tip pentru acordarea facilitatilor pe transport urban de calatori;
  • buletin de identitate sau carte de identitate;
  • cupon pensie din luna anterioara depunerii cererii;
  • dupa certificatul de revolutionar.
 3. In cazul persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, si celor care au fost persecutate sau deportate de către regimul instaurat în România cu începere de la data de 14 septembrie 1940 până la data de 23 august 1944 din motive etnice şi rasiale:
  • cerere tip pentru acordarea facilitatilor pe transport urban de calatori;
  • buletin de identitate sau carte de identitate;
  • cupon pensie din luna anterioara depunerii cererii;
  • certificatul de detinut si persecutat politic.
 4. In cazul persoanelor cu handicap grav si accentuat, insotitorii persoanelor cu handicap grav in prezenta acestora, insotitorii copiilor cu handicap accentuat in prezenta acestora, insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat in prezenta acestora, asistenţii personali ai personalor cu handicap grav, asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav si accentuat:
  • cerere tip pentru acordarea facilitatilor pe transport urban de calatori;
  • buletin de identitate sau carte de identitate;
  • cupon de handicap din luna anterioara depunerii cererii;
  • certificatul de handicap;
  • adeverinta de salariat, in cazul asistentilor personali ai persoanelor cu handicap;
  • declaratie pe propria raspundere privind statutul de insotitor al persoanei cu handicap grav, al persoanei cu handicap auditiv si mintal accentuat si al copilului cu handicap accentuat.
 5. In cazul pensionarilor cu pensii lunare mai mici de 1400 lei
  • cerere tip pentru acordarea facilitatilor pe transport urban de calatori;
  • buletin de identitate sau carte de identitate;
  • cupon pensie din luna anterioara depunerii cererii.
 6. In cazul elevilor din Municipiul Roman, care provin din familii al căror venit pe membru de familie este mai mic 850 lei.
  • cerere tip pentru acordarea facilitatilor pe transport urban de calatori;
  • acte doveditoare privind componenta familiei (CI/BI ale membrilor de familie majori, certificate de nastere pentru minori, certificat de casatorie sau deces, dupa caz)
  • acte doveditoare privind veniturile familiei din luna anterioara depunerii cererii: – pensii – pensii de stat, pensii agricultori, pensii militare; – indemnizatii pentru persoanele cu handicap;- indemnizatii si stimulente pentru cresterea copilului;- salariul obtinut de baza de contract de munca/raport de serviciu;- indemnizatie de somaj; – adeverinta eliberata de Administratia Finantelor Publice pentru persoanele fara venit;
  • adeverinta de elev.
 7. In cazul beneficiarilor de ajuror social apţi de muncă şi care prestează activităţi în folosul comunităţii:
  • cerere tip pentru acordarea facilitatilor pe transport urban de calatori;
  • buletin identitate sau carte identitate;
  • dovada prestarii lunare de lucrari sau actiuni de interes local.
 8. In cazul somerilor indemnizabili:
  • cerere tip pentru acordarea facilitatilor pe transport urban de calatori;
  • buletin de identitate sau carte de identitate;
  • carnet de somer indemnizabil;
  • cupon de somaj.
 9. In cazul personalului armatei prevazut la art. 8^1 din O.U.G. nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat:
  • cerere tip pentru acordarea facilitatilor pe transport urban de calatori;
  • buletin de identitate sau carte de identitate;
  • dovada ca solicitantul se inscrie în situațiile reglementate de art. 8^1 din O.U.G. nr. 82/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.