FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: •Cerere generata pdf semnata; •Certificatul de competenta profesionala a managerului de transport, pentru transportatorul persoană juridică sau întreprindere familială; • Atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată; •Cazierul judiciar al managerului de transport în regim de taxi și închiriere, din care să rezulte că aceasta: * nu a fost condamnat pentru infracțiuni de natură comercială; * nu a fost condamnat pentru infracțiuni privind condițiile de plată și de angajare, perioadele de conducere și de odihnă ale conducătorilor auto, siguranța rutieră, siguranța vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecția mediului; * nu a fost condamnat pentru infracțiuni de tâlhărie, crimă și viol; •Avizul medical și avizul psihologic, care atestă că managerul de transport este apt pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației, obținut conform prevederilor legale. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, sunt valabile avizul medical și avizul psihologic emise pentru conducătorul auto, care va fi si managerul de transport; •Cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic; •Declarație pe propria răspundere: - privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor în care acesta a avut interdicții și motivul acestora; - că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășura transportul în regim de taxi, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere; - că deține sau are capacitatea financiară de a deține un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport; •Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriilor de departajare stabilite, pe fiecare autovehicul și pe numere de circulație, dacă este posibil; •Declaraţie pe propria răspundere privind modificarea/nemodificarea condiţiilor iniţiale de acordare a autorizaţiei de transport ; •Dovada achitării taxei de prelungire.