Receptie lucrari

Documente necesare pentru depunerea solicitării:

 

  • Referat proiectant și referat diriginte de șantier de prezentare a investiției la terminarea lucrărilor autorizate – Planul de situație actulizat - în original.
  • Dispoziții de șantier - dacă este cazul.
  • Autorizație de construire.
  • Anunț de începere /finalizare  lucrări.
  • Planuri din autorizația de construire vizate spre neschimbare – plan situație, plan niveluri, secțiuni.
  • Adeverința emisă de Inspectoratul de Stat in Construcții.
  • Certificat de performantă energetică.
  • Balanța / nota contabilă cu valoarea investiției - semnată și ștampilată, în original - pentru beneficiari persoane juridice.
  • Cerere tip - completată integral și semnată, inclusiv numar telefon persoană de contact - formular F-B11 (Anexa nr. 1).
  • Deviz cu valoarea reală la terminarea lucrărilor - în original (pentru persoane fizice).

FormViewer