FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: Cerere generata pdf semnata precum si documentele suport necesare emiterii avizului

oportunitate

Documentele necesare emiterii avizului de oportunitate se pot descarca de aici.