Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei

Documente necesare pentru depunerea solicitării:

 

  • Plan de situare realizat de un inginer cadastral autorizat elaborate de către un inginer topometrist, in care se va descrie construcția pentru care se solicita certificatul si care va fi utilizat la înscrierea construcției la OCPI.
  • Autorizația de construire.
  • Act proprietate imobil - act de proprietate teren și/sau construcții.
  • Certificat de atestare fiscală - actualizat la zi (maxim 30 zile) din care sa rezulte anul impunerii, și suprafețele construite și declarate de solicitant.
  • Document de plata taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției, – stabilită conform HCL privind impozitele și taxele locale.
  • Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
  • CI sau Copie certificate înregistrare firmă.

FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: cerere generata pdf semnata impreuna cu documentele necesare.