link - Termeni si conditii de utilizare

Asset Publisher

Înregistrarea online de sesizări

Acestea pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in Portal.

Vezi mai multe detalii
Plată electronică taxe si impozite

In functie de rolul fiscal, identificat pe baza de CNP, contribuabilul va vedea in contul propriu, lista tututor datoriile catre Directia Taxe si Impozite Locale.

Vezi mai multe detalii
Cerere eliberare certificate atestare fiscală

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie.

Persoane fizice Persoane Juridice
Cerere certificat de urbanism

Acestea pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie.

Persoane fizice Persoane Juridice
Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire

Solicitările pot fi efectuate de către orice utilizator înregistrat în aplicație.

Vezi mai multe detalii
Cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie

Vezi mai multe detalii
Aviz de oportunitate (urbanism)

Se completeaza online, taxa fixa 150 RON

Persoane fizice Persoane Juridice
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie.

Vezi mai multe detalii
Eliberare Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției

Solicitările pot fi efectuate de către orice utilizator înregistrat în aplicație.

Vezi mai multe detalii
Eliberare Certificat de Nomenclatură stradală și adresă

Solicitările pot fi efectuate de către orice utilizator înregistrat în aplicație.

Vezi mai multe detalii
Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor

Solicitările pot fi efectuate de către orice utilizator înregistrat în aplicație.

Vezi mai multe detalii
Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire

Solicitările pot fi efectuate de către orice utilizator înregistrat în aplicație.

Vezi mai multe detalii
Recepție la terminarea lucrărilor de construire/desfiintare

Solicitările pot fi efectuate de către orice utilizator înregistrat în aplicație.

Vezi mai multe detalii
Cerere solicitare închiriere loc de parcare de reședință

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie

Persoane fizice Persoane Juridice
Tichete de parcare

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie

Persoane fizice Persoane Juridice
Abonamentul tip Riveran

Solicitările pot fi efectuate de către orice utilizator înregistrat în aplicație.

Persoane fizice Persoane Juridice
Cerere atribuire teren tineri

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie

Vezi mai multe detalii
Cerere standard documente/ documentații din arhiva electronică

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie

Vezi mai multe detalii
Cerere istoric rol

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie.

Persoane fizice Persoane Juridice
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/ taxei pe teren

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie

Persoane fizice Persoane Juridice
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului /taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/ cu destinatie mixta

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie

Persoane fizice Persoane Juridice
Declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat in cazul persoanelor detinatoare a mai multor cladiri cu destinatia de locuinta

Vezi mai multe detalii
Cerere istoric plăți

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie

Vezi mai multe detalii
Cerere restituire

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie

Persoane fizice Persoane Juridice
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie

Persoane fizice Persoane Juridice
Declaratie fiscala pt stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie

Persoane fizice Persoane Juridice
Declaratie fiscala pt stabilirea impozitului/taxei pe mijloace de transport pe apa

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie

Persoane fizice Persoane Juridice
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie

Persoane fizice Persoane Juridice
Autorizație funcționare spațiu comercial, de prestări servicii, de alimentație publică

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie.

Vezi mai multe detalii
Vizare autorizație de funcționare

In acest caz pot aparea mai multe tipuri de autorizatii de functionare

Vezi mai multe detalii
Autorizație de transport pentru persoane/bunuri în regim de taxi

Acestea pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in Portal.

Persoane fizice Persoane Juridice
Prelungire Autorizație transport în regim de taxi

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie.

Persoane fizice Persoane Juridice
Cerere pentru inregistrare/vizare a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole

Acestea pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in Portal.

Vezi mai multe detalii
Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

Vezi mai multe detalii
Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate

Acestea pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in Portal.

Vezi mai multe detalii
Acord amplasare temporară

Solicitarea poate fi efectuata de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie.

Persoane fizice Persoane Juridice
Autorizație de liberă trecere / staționare în vederea aprovizionării

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie.

Vezi mai multe detalii
Convenție de ocupare temporară a domeniului public

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie.

Persoane fizice Persoane Juridice
Aviz de săpătură

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie.

Persoane fizice Persoane Juridice
Cerere indemnizație persoane care realizează venituri din activități independente agricole

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie.

Vezi mai multe detalii
Cerere anchetă socială, incadrare in grad de handicap

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie

Vezi mai multe detalii
Cerere acordare tichete sociale

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie

Vezi mai multe detalii
Legitimații transport public local

Solicitarile pot fi efectuate de catre orice utilizator inregistrat in aplicatie.

Vezi mai multe detalii
Cerere Copii documente/documentatii pentru eliberare diferite copii privind dosarele proprii (fiscale)

Persoane fizice Persoane Juridice
Acordare concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copiilor

Solicitările pot fi efectuate de către orice utilizator înregistrat în aplicație.

Vezi mai multe detalii
Acordare alocație de stat pentru copii

Solicitările pot fi efectuate de către orice utilizator înregistrat în aplicație.

Vezi mai multe detalii
Acordare alocație pentru susținerea familiei

Solicitările pot fi efectuate de către orice utilizator înregistrat în aplicație.

Vezi mai multe detalii
Acordare stimulent de inserție

Solicitările pot fi efectuate de către orice utilizator înregistrat în aplicație.

Vezi mai multe detalii
Acordare stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru preșcolari

Solicitările pot fi efectuate de către orice utilizator înregistrat în aplicație.

Vezi mai multe detalii