Registration

Pentru primirea online a actelor administrative fiscale și a altor documente emise de Primaria Roman este necesară completarea Cererii pentru solicitarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local si depunerea la Registratura Primariei sau transmiterea acesteia prin semnare cu semnătura electronică calificată la adresa de email ditl@primariaroman.ro

Sunt de acord cu procesarea datelor personale, în scopurile descrise în "Termeni și condiții de utilizare PORTAL" și am luat la cunoștință de drepturile conferite de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

link - Termeni si conditii de utilizare